REVİZYON HİZMETLERİ

Revizyon... Şirketinizi tanıyor musunuz..?

 

Revizyon Hizmetleri şirketimiz bünyesinde görev alan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilmektedir.

 

Düzenli olarak yapılan revizyon çalışmalarının sonuçları, hazırlanan raporlarla yönetime bildirilir. Revizyon çalışmaları, vergi ve muhasebe uygulamalarının vergi ve ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini kapsar.

 

Bununla birlikte, başta vergi mevzuatı olmak üzere vergi mükellefini ilgilendiren her türlü mevzuattaki değişiklikler ekibimizce hazırlanan sirküler ve açıklamalı raporlar ile düzenli olarak müşterilerimize e-mail yoluyla ulaştırılır.

 

Revizyon hizmetleri neler sağlar?

 

1.  Ticari defterlerin kayıt usulü açısından VUK ve TTK çerçevesinde kontrolü,

2.  Şirketin KDV, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SSK bildirgelerinin,

 • Tahakkuklarının doğruluğu,
 • Muhasebe kayıtları ile tutarlılığı,
 • Aritmetik ve oransal doğruluğu,
 • Zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü, 

3.  Personel bordrolarının örnekleme yöntemi ile test edilerek kontrolü,

 • Brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,
 • Kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak,
 • Ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediğinin kontrolü,

4.  Şirketin düzenlediği gelir belgelerinin örnekleme yöntemi ile test edilerek kontrol edilmesi,

 • VUK hükümlerine uygunluk,
 • Aritmetik doğruluk,
 • Muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,

5.  Gider hesapları ile tahakkuklarının örnekleme yöntemi ile test edilerek kontrol edilmesi,

 • Evrak düzeni,
 • Kanuni süreler,
 • İçerik dikkate alınarak kontrolü, 

6.  İşletmenin Muhasebe hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,

7.  Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının muhasebe prensipleri çerçevesinde örnekleme yöntemi ile test edilerek kontrolü,

8.  Revizyon sonuçlarının yönetime rapor halinde sunulması.


Soru ve sorunlarınızı bize iletmek için lütfen tıklayınız.