TASDİK HİZMETLERİ

Denetimler güven verir...

 

Tasdik hizmetlerimiz ekibimizde görev yapan YMM'ler ile SMMM'ler tarafından verilen bir hizmet olup; bu hizmetlerin bazıları şirket hesaplarının ve mali tablolarının kontrol edilerek, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılmasını; bazıları da işletme varlıklarının gerçekliğini, tamlığını, mevcudiyetini tespit etmeye yöneliktir.

 

Odak Denetim'in bu kapsamdaki hizmetleri "Tam Tasdik" ve "Diğer Tasdik Hizmetleri" şeklinde sınıflandırılmış olup bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 

Tam Tasdik Hizmetleri

Tam tasdik hizmeti ile, hizmet verdiğimiz işletmelerde ortaya çıkması muhtemel vergisel risklerin önceden tespitini ve söz konusu risklerin minimize edilmesini amaçlamaktayız.

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluğunun kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Tam tasdik raporu'nun düzenlenmesi
 • Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması

 

Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Sermayenin ödendiğinin tespiti raporu,
 • Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti raporu,
 • Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti raporu,
 • Sermayeye ilave edilecek enflasyon düzeltmesi olumlu farkların tespiti raporu,
 • Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu,

Soru ve sorunlarınızı bize iletmek için lütfen tıklayınız.