TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE

İlişkili taraflar ile ilişkileriniz...

 

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketleri ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. Ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması konusu Maliye Bakanlığının ve vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biri haline gelmiştir.

 

Transfer fiyatlandırmasında emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir. Türkiye'de mevzuata göre, şirketlerin belirli şartlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"u doldurmaları gerekmektedir.

 

Odak Denetim olarak,bu konuda aşağıdaki hizmet vermekteyiz:

  • Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinin düzenlenmesi, 
  • Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,
  • Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık,

Soru ve sorunlarınızı bize iletmek için lütfen tıklayınız.