Bize Ulasın
0 (242) 511 66 88

Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

İşletmenizin risklerini biliyor musunuz…?

Kurumsal Yönetim ve Risk Danışmanlığı

Kamu kurumları, kredi verenler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için ilişkide oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda olmaları ve güvenilir bilgi üretmeleri önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde öngörülebilir ve yönetilebilir olması etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı ile mümkündür. Bu kapsamda iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, şirket yönetimlerinin karar almasını kolaylaştıracak ve şirketlerin rekabet güçlerini artıracaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri

İşletmelerde teknoloji kullanımının giderek arttığı günümüz iş dünyasında bilgi teknolojileri süreçlerinin ve teknoloji kaynaklı risklerin yönetimi de ana faaliyet konuları kadar önem kazanmıştır. Artan teknoloji kullanımı mevzuata uyum zorunluluklarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bilgi teknolojileri süreçlerinin, şirket hedefleriyle uyumlu, mevzuata uygun, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi şirketler için hayati bir önemdedir. 

  • Bilgi Teknolojileri (BT) denetimi
  • BT risk değerlendirme ve yönetim hizmetleri
  • BT politika ve prosedürlerinin oluşturulması
  • Ağ güvenliği ve sızma testi hizmetleri