Bize Ulasın
0 (242) 511 66 88

KategoriGenel

Sorunlara doğru çözümler, risklerini azaltır…

Sorunlara doğru çözümler, risklerini azaltır…

Vergi mevzuatı her yerde olduğu gibi Türkiye’de de sık-sık değişmektedir. Mevzuatın yoruma açık yapısı, genellikle vergisel risklerin öngörülebilir olmasını engellemekte ve işletmeleri vergisel risklere açık bırakmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajları ile teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılmasına sebep olabilmektedir. Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etmek ve vergisel avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında […]

Devam

İlişkili taraflar ile ilişkileriniz…

İlişkili taraflar ile ilişkileriniz…

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketleri ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. Ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması konusu Maliye Bakanlığının ve vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Transfer fiyatlandırmasında emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde […]

Devam

Denetimler güven verir…

Denetimler güven verir…

Tasdik hizmetlerimiz ekibimizde görev yapan YMM’ler ile SMMM’ler tarafından verilen bir hizmet olup; bu hizmetlerin bazıları şirket hesaplarının ve mali tablolarının kontrol edilerek, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılmasını; bazıları da işletme varlıklarının gerçekliğini, tamlığını, mevcudiyetini tespit etmeye yöneliktir. Bu kapsamdaki hizmetleri “Tam Tasdik” ve “Diğer Tasdik Hizmetleri” şeklinde sınıflandırılmış olup bunları aşağıdaki gibi […]

Devam

Revizyon… Şirketinizi tanıyor musunuz?

Revizyon… Şirketinizi tanıyor musunuz?

Revizyon Hizmetleri şirketimiz bünyesinde görev alan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilmektedir. Düzenli olarak yapılan revizyon çalışmalarının sonuçları, hazırlanan raporlarla yönetime bildirilir. Revizyon çalışmaları, vergi ve muhasebe uygulamalarının vergi ve ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini kapsar. Bununla birlikte, başta vergi mevzuatı olmak üzere […]

Devam

KDV İadesi süreci…

KDV İadesi süreci…

KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetinin sunulması ve bununla ilgili her türlü raporun hazırlanması şirketimizin deneyimli Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, uzman ve denetçilerden oluşan kadrosu tarafından büyük bir titizlikle yerine getirilir. KDV iade sürecinde; KDV iadesini nakden veya mahsuben  alma olanağı bulunan firmaların iade talep edebilmeleri için KDV uygulama genel tebliğince […]

Devam

Yükümlülüklerinizin farkında mısınız?

Yükümlülüklerinizin farkında mısınız?

Odak Denetim olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında da hizmetler vermekteyiz. Sunduğumuz İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleriyle bu alandaki sorunlarınızı ve olası risklerinizi kaynağında ve gecikmeden çözüme kavuşturmak için işbirliğine hazırız. Çalışanlarınıza mevzuata uygun bir çalışma ortamı sunabilmeniz için iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmetler: Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri, […]

Devam

Raporlama hizmetlerimiz…

Raporlama hizmetlerimiz…

Hedefimiz yasaların gerekli gördüğü yükümlülükleri yerine getiren ve bununla birlikte işletme yönetimine güvenilir ve devamlı bilgi üretebilen bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. İşletmelerin muhasebe departmanlarına kısmen ya da tamamen destek vermektir. Bu kapsamda işletmelerin muhasebe departmanlarının kurulması ve kalifiye personel temini gibi konularda çözüm üretmektir. İşletmenizin tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları teknik bilgisi ve deneyimi ile […]

Devam

Muhasebe hizmetlerimiz…

Muhasebe hizmetlerimiz…

İşletmelerin muhasebe departmanlarına kısmen ya da tamamen destek vermektir. Bu kapsamda işletmelerin muhasebe departmanlarının kurulması ve kalifiye personel temini gibi konularda çözüm üretmektir. İşletmenizin tüm muhasebe ihtiyaçları teknik bilgisi ve deneyimi ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır. Bununla birlikte, muhasebe prosedürleri, vergi, iş hukuku ve işletmenizi ilgilendiren diğer mevzuattaki […]

Devam

Muhasebe Revizyon

Muhasebe Revizyon

Muhasebe risklerinin kontrolü… Hedefimiz yasaların gerekli gördüğü yükümlülükleri yerine getiren ve bununla birlikte işletme yönetimine güvenilir ve devamlı bilgi üretebilen bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. İşletmelerin muhasebe departmanlarına kısmen ya da tamamen destek vermektir. Bu kapsamda işletmelerin muhasebe departmanlarının kurulması ve kalifiye personel temini gibi konularda çözüm üretmektir. İşletmenizin tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları teknik bilgisi […]

Devam

Bordrolama

Bordrolama

Hedefimiz yasaların gerekli gördüğü yükümlülükleri yerine getiren ve bununla birlikte işletme yönetimine güvenilir ve devamlı bilgi üretebilen bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. İşletmelerin muhasebe departmanlarına kısmen ya da tamamen destek vermektir. Bu kapsamda işletmelerin muhasebe departmanlarının kurulması ve kalifiye personel temini gibi konularda çözüm üretmektir. İşletmenizin tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları teknik bilgisi ve deneyimi ile […]

Devam