Bize Ulasın
0 (242) 511 66 88

İç Denetim ve İç Kontrol

İşletmenizin risklerini biliyor musunuz…?

Kurumsal Yönetim ve Risk Danışmanlığı

Kamu kurumları, kredi verenler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için ilişkide oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda olmaları ve güvenilir bilgi üretmeleri önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde öngörülebilir ve yönetilebilir olması etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı ile mümkündür. Bu kapsamda iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, şirket yönetimlerinin karar almasını kolaylaştıracak ve şirketlerin rekabet güçlerini artıracaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

İç Denetim Hizmetleri

  • İç denetim sisteminin kurulması veya yeniden yapılandırılması
  • İç denetim faaliyetleri için dışarıdan hizmet sağlanması
  • Risk bazlı iç denetim planı hazırlanması
  • Suiistimal önleme ve inceleme
  • İç denetim eğitimlerinin verilmesi

İç Kontrol Hizmetleri

  • İş ve Bilgi Teknolojileri süreçleri üzerindeki kontrollerin tasarlanması ve değerlendirilmesi
  • İş ve Bilgi Teknolojileri süreçlerinin ve süreç kontrollerinin dokümantasyonu
  • İç kontrol sisteminin kurulması veya yeniden yapılandırılması