Bize Ulasın
0 (242) 511 66 88

KDV İadesi

KDV İadesi süreci…

KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetinin sunulması ve bununla ilgili her türlü raporun hazırlanması şirketimizin deneyimli Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, uzman ve denetçilerden oluşan kadrosu tarafından büyük bir titizlikle yerine getirilir.

KDV iade sürecinde;

KDV iadesini nakden veya mahsuben  alma olanağı bulunan firmaların iade talep edebilmeleri için KDV uygulama genel tebliğince her iade türü için ayrı-ayrı olarak belirlenmiş olan listelerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi sistemi üzerinden  yüklenir.

Bu hizmet, söz konusu listelerin hazırlanması, iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda şirketimizin Yeminli Mali Müşavirlik departmanınca verilen bir hizmettir.

Hizmetlerimiz;

  • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresi ile mükellef arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
  • Nakden veya mahsuben iade  işlemleri için gerekli olan YMM raporlarının zamanında düzenlenerek sonuçlandırılması,
  • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun hazırlanıp sisteme yüklenmesi,
  • Vergi dairesince talep edilecek “Özel Amaçlı Raporlar” ın hazırlanması,
  • Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesi