Bize Ulasın
0 (242) 511 66 88

Kurumsal Yönetim ve Risk Danışmanlığı

İşletmenizin risklerini biliyor musunuz…?

Kurumsal Yönetim ve Risk Danışmanlığı

Kamu kurumları, kredi verenler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için ilişkide oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda olmaları ve güvenilir bilgi üretmeleri önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde öngörülebilir ve yönetilebilir olması etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı ile mümkündür. Bu kapsamda iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, şirket yönetimlerinin karar almasını kolaylaştıracak ve şirketlerin rekabet güçlerini artıracaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

  • Üst yönetim yapılandırması
  • Aile anayasasının hazırlanması
  • Yetki onay çerçevelerinin oluşturulması
  • Şirket politika ve prosedürlerinin oluşturulması
  • Şirket içi rollerin ve sorumlulukların tanımlarının hazırlanması
  • İç kontrol sistemlerinin oluşturulması
  • İş sürekliliği planlarının hazırlanması

Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri

  • Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
  • Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve rapor formatının hazırlanması
  • Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi