Bize Ulasın
0 (242) 511 66 88

Muhasebe Revizyon

Muhasebe risklerinin kontrolü…

Hedefimiz yasaların gerekli gördüğü yükümlülükleri yerine getiren ve bununla birlikte işletme yönetimine güvenilir ve devamlı bilgi üretebilen bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. İşletmelerin muhasebe departmanlarına kısmen ya da tamamen destek vermektir. Bu kapsamda işletmelerin muhasebe departmanlarının kurulması ve kalifiye personel temini gibi konularda çözüm üretmektir. İşletmenizin tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları teknik bilgisi ve deneyimi ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Bununla birlikte, muhasebe prosedürleri, vergi, iş hukuku ve işletmenizi ilgilendiren diğer mevzuattaki gelişmeler sirküler rapor şeklinde tarafınıza e-mail olarak gönderilecektir.

Muhasebe Revizyonu

  • Muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması
  • Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması
  • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü.
  • Her türlü muhasebe ve vergi danışmanlığı