İÇ DENETİM HİZMETLERİ

İç Denetim Hizmetleri

 

Kamu kurumları, kredi verenler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için ilişkide oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda olmaları ve güvenilir bilgi üretmeleri önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde öngörülebilir ve yönetilebilir olması etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı ile mümkündür. Bu kapsamda iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, şirket yönetimlerinin karar almasını kolaylaştıracak ve şirketlerin rekabet güçlerini artıracaktır.

Odak Denetim olarak bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

 

  • İç denetim sisteminin kurulması veya yeniden yapılandırılması
  • İç denetim faaliyetleri için dışarıdan hizmet sağlanması
  • Risk bazlı iç denetim planı hazırlanması
  • Suiistimal önleme ve inceleme
  • İç denetim eğitimlerinin verilmesi 

Soru ve sorunlarınızı bize iletmek için lütfen tıklayınız.