VELİ YÖNTEM

Veli YÖNTEM

Veli YÖNTEM

Mali Hukuk / Bağımsız Denetçi
info@odakdenetim.com.tr

Veli YÖNTEM

Kişisel Bilgiler
-Şirketteki Görevi :Şirket Ortağı
-Doğum Yeri ve Tarihi : Alanya – 07.02.1973
-Unvanı : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
: Bağımsız Denetçi

Eğitim
-Yüksek Lisans                      : Okan Üniv. Sosyal Bil. Ens.  Muhasebe ve Denetim
-Lisans : İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Pakültesi Maliye Bölümü
-Lise : Alanya İmam Hatip Lisesi Lisesi

Mesleki Kariyeri
-2013-....... :Bağımsız Denetçi Lisansı
-2012-....... :Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı
-1999- ...... : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı

Üye Olunan Kuruluşlar
-İstanbul S.M.M.M. Odası
-Asımın Nesli Derneği Üyesi
-İnsani Değerler  ve Ruh Sağlığı Vakfı Üyesi
-Vakıf Üniversitelerinde Danışmanlık

Çalışma Yaşamı
-1998-2001 : İrfan Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Denetçi ve Denetçi Yardımcısı olarak)
-1999-…... : "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik"  Büro İşletmesi

Dil
-İngilizce ve Arapça