MUHASEBE REVİZYONU

 

Muhasebe Risklerinin Kontrolü

 

Amacımız yasaların gerekli gördüğü yükümlülükleri yerine getiren ve bununla birlikte işletme yönetimine güvenilir ve devamlı bilgi üretebilen bir muhasebe sistemi oluşturmak ve bu kapsamda işletmelerin muhasebe departmanlarına kısmen ya da tamamen destek vermektir. 

 

Bununla birlikte, muhasebe prosedürleri, vergi, iş hukuku ve işletmenizi ilgilendiren diğer mevzuattaki gelişmeler sirküler rapor şeklinde tarafınıza e-mail olarak gönderilecektir.

 

Odak Denetim olarak bu konuda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

  • Muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile VUK’na uygunluğunun sağlanması
  • Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması
  • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü.
  • Her türlü muhasebe ve vergi danışmanlığı

Soru ve sorunlarınızı bize iletmek için lütfen tıklayınız.