RAPORLAMA

Raporlama Hizmetlerimiz

 

Hedefimiz yasaların gerekli gördüğü yükümlülükleri yerine getiren ve bununla birlikte işletme yönetimine güvenilir ve devamlı bilgi üretebilen bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Bu kapsamda işletmelerin muhasebe departmanlarına kısmen ya da tamamen destek vermektir.

 

Muhasebesel işlemler doğrultusunda yönetime hazırlanan detaylı raporlar, işletmelerde düzenli bilgi akışını sağlamak ve yönetimi doğru bilgilendirmek açısından çok önemli bir rol oynamaktadır.

 

Başlıca sunulan hizmetler ise,

  • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması,
  • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalardır.

 

Bununla birlikte, muhasebe prosedürleri, vergi, iş hukuku ve işletmenizi ilgilendiren diğer mevzuattaki gelişmeler sirküler rapor şeklinde tarafınıza e-mail olarak gönderilecektir.


Soru ve sorunlarınızı bize iletmek için lütfen tıklayınız.