ŞİRKETİNİZİ TANIYOR MUSUNUZ?

Şirketinizi Tanıyor musunuz..?

 

Tecrübeli bir kadroya sahip olan şirketimiz, Şirket Değerlemesi, Bölünme, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Finansal Modelleme Danışmanlığı gibi hizmetlerini vermektedir.

 

Şirket Değerlemesi

Son yıllarda, yatırımcılar arasında artan şirket evlilikleri eğilimi sonucunda, hissedarlar hisselerinin değerini öğrenmek istemektedir. Bununla birlikte bazı yasal gereklilikler ve hissedarlar arası hisse devirleri de değerleme ihtiyacı doğurmaktadır. Şirketimiz bu çerçevede aşağıdaki konularda hizmetler vermektedir.

 • Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik iş planlarının hazırlanması
 • Şirket değerinin genel olarak kabul edilen yöntemler ( Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemleri ) ile belirlenmesi
 • Şerefiye değerlemesi

 

Bölünme, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı

Şirket hisselerinin devrini gerektiren her türlü hisse alımı, hisse satım ve şirket birleşmelerinde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen danışmanlık hizmeti ile şirket bölünmelerinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bu kapsamda;

 • Potansiyel alıcıların veya satıcıların incelenmesi,
 • Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması,
 • Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi,
 • Satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve fiyat teklifinin yenilenmesi,
 • Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin görüşülmesinde aktif rol alınması,
 • Şirketin satış için finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması,
 • Şirketi tanıtıcı bilgi içeren dokümanların hazırlanması,
 • Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması,
 • Alıcının hazırladığı niyet mektubunun finansal açıdan incelenmesi
 • Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
 • Şirket bölünme işlemlerinde danışmanlık

 

Finansal Modelleme

Bu kapsamda şirketlere aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 • Uzun vadeli stratejik iş planlarının hazırlanması,
 • Bütçe çalışmalarına destek verilmesi,
 • Finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi

İşletmenizin risklerini biliyor musunuz…?

 

Kurumsal Yönetim ve Risk Danışmanlığı

Kamu kurumları, kredi verenler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için ilişkide oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda olmaları ve güvenilir bilgi üretmeleri önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde öngörülebilir ve yönetilebilir olması etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı ile mümkündür. Bu kapsamda iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, şirket yönetimlerinin karar almasını kolaylaştıracak ve şirketlerin rekabet güçlerini artıracaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

 

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

 • Üst yönetim yapılandırması
 • Aile anayasasının hazırlanması
 • Yetki onay çerçevelerinin oluşturulması
 • Şirket politika ve prosedürlerinin oluşturulması
 • Şirket içi rollerin ve sorumlulukların tanımlarının hazırlanması
 • İç kontrol sistemlerinin oluşturulması
 • İş sürekliliği planlarının hazırlanması

 

İç Denetim Hizmetleri

 • İç denetim sisteminin kurulması veya yeniden yapılandırılması
 • İç denetim faaliyetleri için dışarıdan hizmet sağlanması
 • Risk bazlı iç denetim planı hazırlanması
 • Suiistimal önleme ve inceleme
 • İç denetim eğitimlerinin verilmesi

 

İç Kontrol Hizmetleri

 • İş ve Bilgi Teknolojileri süreçleri üzerindeki kontrollerin tasarlanması ve değerlendirilmesi
 • İş ve Bilgi Teknolojileri süreçlerinin ve süreç kontrollerinin dokümantasyonu
 • İç kontrol sisteminin kurulması veya yeniden yapılandırılması

 

Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri

 • Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
 • Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve rapor formatının hazırlanması
 • Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi

 

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri

İşletmelerde teknoloji kullanımının giderek arttığı günümüz iş dünyasında bilgi teknolojileri süreçlerinin ve teknoloji kaynaklı risklerin yönetimi de ana faaliyet konuları kadar önem kazanmıştır. Artan teknoloji kullanımı mevzuata uyum zorunluluklarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bilgi teknolojileri süreçlerinin, şirket hedefleriyle uyumlu, mevzuata uygun, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi şirketler için hayati bir önemdedir. 

 • Bilgi Teknolojileri (BT) denetimi
 • BT risk değerlendirme ve yönetim hizmetleri
 • BT politika ve prosedürlerinin oluşturulması
 • Ağ güvenliği ve sızma testi hizmetleri

Soru ve sorunlarınızı bize iletmek için lütfen tıklayınız.